Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu august, 2013

Food swap - výmena homemade jedla

Obraz
V dnešnej dobe nie je pojem barter neznámy. No Food Swap pozná ešte stále málo ľudí.  Poznajú ho hlavne tí, čo sa zaujímajú o homemade jedlo a majú veľa kamarátov :) Food Swap - je to event, na ktorom si ľudia vymieňajú svoje domáce/homemade jedlo, pitie.  Kto je to Food Swaper? každý, kto na takýto event prinesie niečo, čo buď vyrobil, vypestoval, dochoval a je otvorený výmene. Ide o domáce jedlo ako napr. zaváraniny. koláče, sušienky, zeleninu, ovocie, orechy, marmelády, bylinky, sadeničky, m ä so, víno, limonády, mušty, domáce pivo atď... Neodmysliteľnou súčasťou zábavy je aj spoznávanie nových ľudí a ich domácich produktov. zdroj: internet Ako to prebieha na Food Swape?  Zvyčajne trvá asi 2 hodiny Prvých 30 minút swapu sú venované zoznamovaniu ľudí a registrácii. Swaperi si pripnú menovky, vyplnia swapové lístky k svojim produktom a vyložia si tovar na stol  Nasledujúcich 30 minút až 1 hodinu taký Swaper chodí, skúma produkty ostatných. Ak s